Nowoczesne ubezpieczenia komunikacyjne dla każdego kierowcy

Na terenie Polski działa wiele firm ubezpieczeniowych, które starają się na bieżąco dostosowywać swoją ofertę do rosnących wymagań klientów. Kierowcy chcą zabezpieczyć się przed finansowych skutkami nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują zarówno uszkodzenia pojazdów, jak i różnego typu obrażenia ciała.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC

Podstawową formą ochrony ubezpieczeniowej w naszym kraju jest polisa odpowiedzialności cywilnej. Musi być utrzymywana w ciągłości przez cały okres eksploatacji pojazdu. Za brak aktywnego ubezpieczenia właściciel samochodu może zostać ukarany mandatem przez funkcjonariuszy Policji lub karą ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Z tego względu większość firm umożliwia automatyczne przedłużenie aktualnej polisy bez potrzeby każdorazowego potwierdzania swoich danych. W wielu przypadkach Ubezpieczenia komunikacyjne (tanie ubezpieczenia online) można wykupić za pomocą wygodnego serwisu internetowego, a więc nie wymaga to ani kontaktu telefonicznego z towarzystwem ubezpieczeniowym, ani wizyty w oddziale firmy.

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco

Należy pamiętać, że polisa OC chroni przed działaniami osoby ubezpieczonej. Jeżeli natomiast chcemy ochronić się przed działaniami osób trzecich, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie Autocasco. Jest dobrowolne, w związku z tym towarzystwa ubezpieczeniowe w różny sposób kształtują zakres usług i sumy ubezpieczenia. Na wsparcie finansowe z polisy AC można liczyć w przypadkach takich jak:

– kolizja lub wypadek na drodze,

– uszkodzenie wyposażenia auta,

– uszkodzenie nadwozia przez przedmiot z zewnątrz,

– uszkodzenie auta poprzez siły przyrody,

– kradzież auta,

– próba włamania.

Polisa NNW, czyli ochrona zdrowia i życia

Ubezpieczenie NNW to kolejny rodzaj polisy popularnej w Polsce. Obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas podróży samochodem. Wypłata odszkodowania jest możliwa po doznaniu trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub jego pasażerów. Warto podkreślić, że ubezpieczenia komunikacyjne tego typu chronią nie tylko w trakcie jazdy pojazdem, ale także w następujących sytuacjach:

– podczas wsiadania lub wysiadania z auta,

– podczas załadunku lub rozładunku towarów,

– podczas naprawy pojazdu na drodze,

– podczas postoju, w tym na parkingu.

Świadczenia wypłacane na podstawie ubezpieczenia NNW nie mają na celu wyrównania szkody. W związku z tym ich wysokość nie jest uzależniona od poziomu winy sprawcy za szkodę, lecz od rodzaju poniesionych obrażeń. Aby zwiększyć wysokość odszkodowania, można wykupić kilka polis NNW i z każdej z nich uzyskać środki finansowe. Przed zawarciem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a w razie wątpliwości skonsultować się z pracownikiem wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego.

About the Author

You may also like these