Co obejmuje ubezpieczenie NNW komunikacyjne

Coraz większa grupa osób korzysta z ubezpieczenia NNW, często nazywanego także wypadkowym. To produkt, pozwalający uzyskać wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku na drodze. Może być wykorzystane przez kierowcę i wszystkich pasażerów. Ubezpieczenie NNW obejmuje więc ochroną także osoby należące do rodziny właściciela samochodu.

Podstawowe ubezpieczenie OC

Każdy kierowca w Polsce musi mieć ubezpieczenie OC. To podstawowa forma ochrony w przypadku kolizji lub wypadku na drodze. Zakres polisy odpowiedzialności cywilnej regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Odszkodowanie wypłacane jest po uszkodzeniu samochodu, jak również w przypadku zaistnienia obrażeń ciała. Wysokość ewentualnego odszkodowania każdorazowo ustalana jest indywidualnie, na podstawie szczegółowych informacji dotyczących przebiegu i skutków zdarzenia.

Ubezpieczenie NNW, czyli wypadkowe

Ubezpieczenie NNW chroni przed problemami, które powstają podczas użytkowania samochodu. Wiąże się z sytuacją, w której wypadek drogowy powoduje obrażenia lub śmierć osoby poszkodowanej. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają tylko kierowców, inne posiadają w ofercie produkty, które mogą chronić pasażerów. Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od wielu czynników, w tym stanu zdrowia poszkodowanego i następstw wypadku drogowego.

Ochrona w Polsce i za granicą

NNW to dobrowolna forma ubezpieczenia, więc ubezpieczyciele budują różne warianty dostosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli samochodów. Ubezpieczeniem można objąć kolizje i wypadki drogowe, które zdarzają się w Polsce oraz za granicą. Dzięki temu właściciele aut mogą planować dłuższe wyjazdy bez obaw o dodatkowe koszty. Ubezpieczenie wypadkowe gwarantuje wypłatę odszkodowania, nawet jeśli zdarzenie powstało z winy kierowcy. Warto również zauważyć, że jeśli poszkodowany posiada kilka polis NNW, otrzyma odszkodowanie z wielu źródeł.

Pokrycie kosztów badań i zabiegów

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto zweryfikować ofertę danej firmy. Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę w przypadku obrażeń ciała, ale jego wysokość zależy od szczegółowej dokumentacji medycznej. Do firmy ubezpieczeniowej należy dostarczyć wyniki badań, a także załączniki, takie jak dowód wykonania operacji lub zabiegów ambulatoryjnych. Firmy korzystają ze specjalnych tabel, które określają kwoty odszkodowania za określone obrażenia. Najważniejszą kwestią jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW może pokryć koszty transportu medycznego, leczenia lub rehabilitacji. Polisa może obejmować koszt zakupu sprzętu medycznego lub pobytu w klinice medycyny estetycznej.

Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj posiadają w swojej ofercie kilka odmian ubezpieczenia wypadkowego. Tylko pełna znajomość warunków ubezpieczenia pozwoli wybrać produkt dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dlatego zawsze warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a w razie wątpliwości skonsultować się z pracownikiem wybranej firmy.

About the Author

You may also like these